Digital marketing 2023, hoàn hồn nhìn lại

Là người tự tay set từng quảng cáo từ 2014 đến nay trên nhiều ngành nghề khác nhau, từ bán lẻ, f&b cho đến dịch vụ, b2b,... nhìn lại mình bị sốc vì thị trường digital thay đổi nhanh kinh khủng. Mình ...