Mặt hại của mô hình holding

Bạn có biết mô hình holding khi tính toán chiến lược vận hành cho các công ty con? Holdings là mô hình cơ bản của công ty hoạt động đa ngành và những ngành này phải mang tính bổ trợ nhau. Ưu điểm nổi...