Chính trực nữa mùa!

Sau khi đi học lớp Brands về ông bạn CEO viết 1 lèo 9 giá trị cốt lõi rõ to, dán khắp mọi nơi trong phòng họp, phòng lam việc, phòng khách. Đi qua chơi tôi chợt hỏi: ông ghi chữ Chính Trực dòng 1 chắc là thứ mà cả dn ông theo đuổi quyết tâm làm theo ah? Ông bạn " Yes, thầy tôi dạy mọi thứ phải bắt đầu từ sự chính trực "

Tôi hỏi: thế bctc ông đang mấy sổ? - " 3 ông ah 1 cái cho thuế 1 cái báo cáo cổ đông, 1 cái cho tôi"
Vậy 1 cái lừa nn, 1 cái lừa cổ đông ah? Thế bao giờ ông chính trực 1 sổ? - " ... "

Tôi lại hỏi: Target doanh số thấy ông quan điểm đưa vượt khả năng thực thi của nhân sự không khả thi, vậy mà ông treo thưởng rõ to khi đạt, là ông đang lừa nhân viên hay thiếu chính trực hả? - " vậy tôi giảm chỉ tiêu xuống " nhưng nếu làm vậy là ông lại thiếu chính trực với quan điểm làm sếp cũa mình rồi ? - " ... "

Thôi tôi hỏi câu cuối đơn giản nhất: luật quảng cáo mỹ phẩm fb cấm hiệu quả trước sau mà ông vít content toàn trước sau vậy là phá rule ko chính trực rồi, giờ chính trực thì nên gỡ đi ông có gỡ ko? Ơ đi đâu đấy -
" tôi đi gỡ tạm chữ chính trực thôi, đợi khi chín muồi đưa lên lại chứ giờ gỡ content ads đó thì dn đói doanh số lấy gì ăn mà duy trì chính trực "

Ông vội vàng làm gì để tôi hỏi hết 8 dòng còn lại - " thôi ông về mọe đi, để tôi đi gỡ hết xuống "

Nguôbf: Nguyễn Tùng Giang

Pin It

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *