Ai đi làm chuyên nghiệp mai sau sẽ phát triển

Ngày xưa, thời còn đi làm thuê. Lần đó vào làm Kế toán tổng hợp cho một Công ty dạng startup. Sếp giỏi chuyên môn nhưng những cái khác sếp ko rành. Kỹ thuật đi mua đồ toàn kê chênh tiền, sếp mắt nhắm...