B7 cong cu khac che nhan vien sale

Làm cách nào để khắc chế việc nhân viên vẫn tự nhảy ra ngoài, mang theo khách hàng của công ty và làm ăn riêng ?
Pin It

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *