Post of the day
bản đồ chiến lược

CEO muốn QTNS tốt, hãy bắt đầu từ việc vẽ cho xong 3 bức tra...

Sáng sớm dậy, sau khi làm một số thủ tục cá nhân, thế nào tôi lại đọc được 1 tài liệu của anh Bá Anh: Mô hình Ma trận Boston. Thấy hay quá, tôi định viết một bài với nội dung tóm tắt chia sẻ: từ chiến lược ra bản đồ chiến lược, từ bản…

Latest Posts

RSS

CEO muốn QTNS tốt, hãy bắt đầu từ v...

Sáng sớm dậy, sau khi làm một số thủ tục cá nhân, thế nào tôi lại đọc được 1 tài liệu của anh Bá Anh...

Bài 7: Bản Đồ Trải Nghiệm Khách Hàng

Theo cá nhân riêng tôi, đây là một trong những phạm trù khó xây dựng, tốn công nhất, tốn kém nhiều chi phí, dễ thất bại khi t...