Post of the day
Quản trị nhân sự

High salary, High demand

Công ty càng trả Lương cho chúng ta càng cao thì chúng ta phải làm được những điều lớn (chiếm từ 70% đến 90%) thời gian của chúng ta. Chứ không phải công ty trả lương cao cho các vị trí quản lý (Team Leader, Manager trở lên) để chúng ta đi làm dùm việc…

Latest Posts

RSS

High salary, High demand

Công ty càng trả Lương cho chúng ta càng cao thì chúng ta phải làm được những điều lớn (chiếm từ 70%...

Cách xây và hướng dẫn đọc hệ thống báo cáo tài chính (Update...

Bài này hay và như 1 quyển sách về tài chính. Nếu áp dụng theo có thể xây dựng được hệ thống theo dõi tài chính. BÁO CÁO TÀI ...

Do đăc thù ngành nghề, phần lớn nhân viên công ty mình đều ở độ tuổi 21-23. Kinh nghiệm không nhiều nhưng cũng xin chia sẻ 1 ... Kinh nghiệm Quản lý nhân viên trẻ