Post of the day
khởi nghiệp nhà hàng

Văn hóa vingroup đã làm gì cho tôi

(Bài viết từ 2018 để onlyme – Hnay mới có dịp public và bổ sung thêm Fam House Apartment) — Làm việc cho Vingroup quả thật là khoảng thời gian đáng nhớ và đáng trân trọng trong sự nghiệp của tôi. Không phải chỉ bởi tôi được làm việc trong một môi trường đủ lớn…

Latest Posts

RSS

Văn hóa vingroup đã làm gì cho tôi...

(Bài viết từ 2018 để onlyme - Hnay mới có dịp public và bổ sung thêm Fam House Apartment) — Làm việc...

Doanh nghiệp sản xuất ở quê có thể làm được gì?...

Mấy nay hem có thời gian viết bài vì hot trend "Chanh Sả gừng" đây, mình chỉ mới có làm Sả sấy khô phục vụ bà con thôi mà chạ...

Khách hàng là số 1? Hay nhân viên là số 1? Dĩ nhiên, Nhân viên là số 1… Ai trả lời vầy sẽ được mọi người quý mến cho mà xem..... KHÁCH HÀNG hay NHÂN VIÊN – HẠNH PHÚC hay ÁP LỰC?...