Post of the day
Bộ tài liệu cửa hàng

[Update iSup] Bổ sung thêm Cửa hàng vào thư viện Quản trị Kh...

Câu hỏi: “Anh cho em hỏi bên em là cửa hàng. ANh có bộ tài liệu về nghiệp vụ của Nhân viên thu ngân và nhân viên kỹ thuật lắp ráp kiêm sữa chữa bảo hành xe đạp, xe điện nữa. Vì các doanh nghiệp starup như em rất cần cái đó nhưng em thấy…

Latest Posts

RSS

[Update iSup] Bổ sung thêm Cửa hàng...

Câu hỏi: "Anh cho em hỏi bên em là cửa hàng. ANh có bộ tài liệu về nghiệp vụ của Nhân viên thu ngân ...

Cách chia % cổ phần giữa các co-founders

Gần đây tôi có ý tưởng cho 1 tech start-up mới nên rủ một vài thân hữu tham gia. Sau khi nghe ý tưởng và cảm thấy có hứng thú...

1.Tuyển người : Sme thì đừng mong tuyển ngay được người giỏi tuyệt vời . Chúng tôi chọn cách nhận cả chổi cùn giế rách vào rồ... Dùng người thiên hạ để đoạt lấy thiên hạ