Post of the day
Facebook Business Manager

Hệ thống Facebook Business Manager

Trước đây mỗi khi FB quét có thể vì 1 cái post ất cơ cách đây 500 năm mà bạn die luôn cả tk ads , do người tạo page, tạo post và lên ads là Profile cá nhân. FB nhận diện mỗi hành vi sai phạm cho 1 profile cá nhân, khi có nội…

Latest Posts

RSS

Hệ thống Facebook Business Manager...

Trước đây mỗi khi FB quét có thể vì 1 cái post ất cơ cách đây 500 năm mà bạn die luôn cả tk ads , do...

Chế độ làm việc linh hoạt hay toàn thời gian cố định?...

Sáng sớm đọc được bài của anh Sơn về chủ đề "Hiệu quả vs chăm chỉ" thấy hay quá nên tôi viết thêm một bài để bổ sung. Trong b...