Post of the day
Getfly CRM

Ứng dụng Getfly CRM1: Làm thế nào để quản lý công việc của n...

“Chị ơi! Em có việc muốn xin ý kiến chị!” Cậu nhân viên gõ cửa vào lúc tối muộn . Chị chột dạ thầm nghĩ “Thôi xong! Lại có vấn đề rồi!”. Chị cố cày nốt công việc nên nán lại công ty thêm 1 chút. Cứ tưởng sẽ được yên tĩnh làm việc cơ…

Latest Posts

RSS

Ứng dụng Getfly CRM1: Làm thế nào đ...

“Chị ơi! Em có việc muốn xin ý kiến chị!” Cậu nhân viên gõ cửa vào lúc tối muộn . Chị chột dạ thầm n...

Trong một lần dậy Modul : ĐỌC VÀ PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH, một học viên đã hỏi tôi lúc giải lao: · Cô ạ, không hiểu sao, m... Làm thế nào để công ty bán hòa vốn nhưng vẫn có lợi nhuận?...