Post of the day
Công cụ quản trị Nhân sự

Cách quản lý nhân viên để đạt hiệu quả công việc đơn vị tốt...

Làm thế nào để quản lý nhân viên hiệu quả, đạt kết quả công việc đơn vị cao là một câu hỏi mà ai lên làm lãnh đạo, vai mang trọng trách cũng muốn có câu trả lời. Tôi cũng vậy. Và tôi biết một người có thể trả lời được câu hỏi đó. Ấy…

Latest Posts

RSS

Cách quản lý nhân viên để đạt hiệu ...

Làm thế nào để quản lý nhân viên hiệu quả, đạt kết quả công việc đơn vị cao là một câu hỏi mà ai lên...

Startup đào tạo cho nhân viên. Khó mà không khó

Một bạn đang startup đến nhờ tôi đào tạo cho nhân viên. Cũng muốn giúp bạn ấy nhưng thật là khó. Cả công ty của bạn ấy chưa đ...

Có lẽ em may mắn khi sinh ra trong một gia đình cũng kinh doanh buôn bán nên ít nhiều nó đã thấm vào máu em tự lúc nào. Năm đ... Tuổi 19 – sự ngạo mạn và bài học nhớ đời....