30 điều cần nhớ khi chuẩn bị mở công ty

1. Công ty nhỏ hoàn toàn dựa vào ông chủ, không dựa vào nhân viên. 2. Năng lực con người phải vô cùng mạnh mẽ mới có thể mở công ty, làm ông chủ. 3. Làm sếp phải hiểu rõ mỗi vị trí và mỗi công việc t...