Chiến lược của NÓN SƠN

Mặc dù làm Nón Sơn không lâu, nhưng cũng xin chia sẽ trả lời câu hỏi “ Nhìn cửa hàng Nón Sơn có khách đâu, mà sao nhiều cửa hàng vậy” . thì xin trả lời như sau 1. Thời điểm mình phụ trách với vai trò...