Mở file nén này ra, CEO biết khi khởi sự, giải thể công ty cần làm việc nào và triển khai DN thì Hệ thống QTNS cần tối thiểu tài liệu văn bản chính sách gì ngay.

Không biết mọi người còn nhớ tôi đã chia sẻ rằng làm một CEO thì cần phải xây dựng Hệ thống Quản trị Nhân sự để cho việc Nhân sự nó dễ dàng và chúng ta đỡ khổ. Trong HT QTNS có Công cụ QTNS - HR tool bao gồm:

+ Cơ cấu tổ chức
+ Mô tả công việc
+ Quy trình, quy chế hoạt động tác nghiệp gắn với từng phòng ban
+ Nội quy, văn hóa
+ Hệ thống theo dõi thông tin NS
+ Lương 3P (Chỗ này là chỗ bài viết Lương là lỗ thủng lật thuyền ? đề cập đến )
+ BSC và KPI
+ Quản trị tri thức
+ Thương hiệu tuyển dụng
...

Và trong HR tool này có các tài liệu, chính sách và văn hóa - các bức tường vô hình với các biển chỉ dẫn. Công việc sẽ theo luồng, hành lang mà chạy. Có thể nói HT QTNS giống như một văn phòng công ty vô hình.

Một công ty có bao nhiêu chính sách, quy định, quy chế là đủ ? Với tôi thì chỉ có chữ "tùy". Chúng ta cứ theo thực tế mà làm. Tuy nhiên về mặt tối thiểu thì chúng ta nên có những thứ như sau. Nếu up lên đây sẽ rất dài nên xin phép được để vào file:
- He thong van ban cong ty iStartup.xls

Cùng trong file tải lên tôi có làm ra cái quy trình quản trị công ty. File này bước đầu có quy trình khởi sự và giải thể công ty. Cũng hữu ích với những ai định khởi nghiệp. Các quy trình với các công việc được đối chiếu với luật nên sẽ không xót.

Xin gửi tặng cả nhà, chúc mọi người cuối tuần vui vẻ!

Linkdownload (click):
0 He thong van ban cong ty iStartup .xls
0 Quy trinh quan tri cong ty iStartup .xls

Nguyễn Hùng Cường | Kinhcan24
HRM Blogger / HRM Consultant / KM for HrShare Community at Blognhansu.net.vn
Mục lục:
- Seri CEO và QTNS của tôi: https://goo.gl/Q8seK8
- Các bài viết về QTNS của Group QTvKN: https://goo.gl/5kbQQc

#quantrinhansu #blognhansu #nhansu #CEOvaQTNS

Pin It

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *